REPORTAGE : Portraits de ministres a l'hotel

2 photographies - 23 octobre 2013