Reportage : Festival d'Avignon 2016 - 6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY

Festival d Avignon 2016 - 6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY
06 juillet 2016
Festival d'Avignon 2016 - 6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY

© Arnold JEROCKI / Divergence

Avignon, France le 06/07/2016 6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY d'après Friedrich Hölderlin Mise en scène BLITZTHEATREGROUP Avec Aris Armaganidis, Aris Balis, Michalis Kimonas, Angeliki Papoulia, Christos Passalis, Areti Seintaridou, Yorgos Valais ©Arnold Jerocki/Divergence

Lieu : Avignon, France

Mots clés : france, jerocki, theatre, comedien, avignon, BLITZTHEATREGROUP, theatre grec, festival d'avignon, blitz theatre group, festival

AJE0019018