Reportage : Festival d'Avignon 2016 - 6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY

Festival d Avignon 2016 - 6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY
06 juillet 2016
Festival d'Avignon 2016 - 6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY

© Arnold JEROCKI / Divergence

Avignon, France le 06/07/2016 6 A.M. HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY d'après Friedrich Hölderlin Mise en scène BLITZTHEATREGROUP Avec Aris Armaganidis, Aris Balis, Michalis Kimonas, Angeliki Papoulia, Christos Passalis, Areti Seintaridou, Yorgos Valais ©Arnold Jerocki/Divergence

Lieu : Avignon, France

Mots clés : jerocki, theatre grec, festival, festival d'avignon, comedien, france, avignon, blitz theatre group, BLITZTHEATREGROUP, theatre

AJE0019008